Psychiatra od uzależnień

Uzależnienia stają się coraz większym problemem współczesnego świata. Jak wykazują badania, aż 10% ludzi dotkniętych jest jakąś formą uzależnienia. Uzależnienie objawia się wzrastającym zapotrzebowaniem na daną substancję, zaś w przypadku jej braku zaczynają się problemy związane ze złym samopoczuciem, zaburzeniami koncentracji oraz drażliwością. Często uzależnienia mogą mieć przykre konsekwencje.
psychiatra

Nie tylko źle wpływają na stan zdrowia, ale bardzo często bywają przyczyną problemów w pracy oraz utrudniają kontakt z innymi ludźmi. Uzależnienia to nie tylko narkotyki, alkohol i palenie papierosów. Coraz częściej pojawia się problem związany z uzależnieniem od leków, przy czym problem ten zazwyczaj dotyczy kobiet oraz bardziej zamożnych ludzi. Narkotyki, alkohol i nikotyna to uzależnienia, które zazwyczaj dotykają młodych ludzi. Continue reading →

Schizofrenia – Objawy i Leczenie

Schizofrenia może objawiać się na wiele sposobów. Urojenia, omamy oraz irracjonalne zachowania to jej najbardziej widoczne sygnały. Sama schizofrenia jest chorobą trudną do leczenia, zaś chory wymaga profesjonalnej pomocy. Ten zespół ciężkich i przewlekłych zaburzeń psychicznych utrudnia choremu normalne funkcjonowanie.

Osoby cierpiące na tę chorobę często mają swój własny, niepojęty dla innych tok rozumowania. Często mają również problemy z mówieniem, zaś ich słowa i myśli plączą się bezładnie, przez co trudno je zrozumieć. Często chorzy słyszą głosy, które popychają ich do określonych działań, chwalą lub karcą. Continue reading →

Choroby psychiczne dzieci i młodzieży

Choroby psychiczne kojarzone są przeważnie z osobami dorosłymi, którym życie dało w kość i którzy przechodzą załamanie nerwowe z powodu zbyt wielu poważnych, tragicznych doświadczeń życiowych. Niestety, na choroby psychiczne narażeni są nie tylko dorośli, ale również dzieci i młodzież. Jakie choroby psychiczne zagrażają młodzieży?

Jedną z najbardziej znanych chorób psychicznych, które wiążą się z dziećmi i młodzieżą, jest autyzm. Autyzm polega przede wszystkim na problemach z odczuwaniem emocji innych ludzi, stąd też szereg problemów związanych z kontaktami międzyludzkimi. Osoby chorujące na autyzm znane są z krytycznych i obraźliwych uwag, które wygłaszają bez uświadomienia sobie, że mogą kogoś urazić. Często dopuszczają się również zachowań powszechnie uznawanych za niestosowane. Jedną z częściej spotykanych wśród młodych osób chorób psychicznych jest schizofrenia. Najczęściej jest ona diagnozowana w okresie dojrzewania. Jej przyczyny są dość trudne do ustalenia. Continue reading →

Młodzież a schizofrenia

Schizofrenia może być problemem dotykającym zarówno dorosłych, jak i młodych ludzi. Ta choroba psychiczna bardzo często ujawnia się w okresie dojrzewania, zazwyczaj w jego końcowej fazie. U chłopców pierwsze objawy tej choroby mogą występować wcześniej niż u dziewcząt, nie ma jednak co liczyć na to, że z dziewczętami choroba ta obchodzi się łagodniej. Często choroba ta związana jest z dziedzicznością i dziecko dziedziczy ją po jednym z rodziców.

Nie zawsze jednak dziecko osoby cierpiącej na schizofrenię musi mieć problemy natury psychologicznej. Schizofrenia to choroba, która może dopaść te dzieci, których rodzice nigdy nie mieli problemów ze zdrowiem psychicznym. Jakie objawy można uznać za typowe dla tej choroby? Schizofrenia najczęściej ujawnia się pod koniec okresu dojrzewania, zaś najczęściej pierwsze jej sygnały ujawniają się w chwilach nerwowych, trudnych dla osoby cierpiącej na tę chorobę. Continue reading →

Schizofrenia

Schizofrenia – Nazywana jest chorobą królewską ze względu na bogactwo objawów. Jest charakterystyczna dla ludzi młodych, gdyż jej początki ujawniają się zazwyczaj we wczesnej dorosłości. Dotyka od 0,5-1,5% populacji. Wciąż nie są znane dokładne przyczyny jej występowania.

Schizofrenia charakteryzuje się specyficznymi objawami. Są to przede wszystkim tzw. objawy wytwórcze czyli halucynacje i urojenia, a także tzw. objawy negatywne, utrudniające normalne zachowanie, takie jak:
– mutyzm ( czyli ubóstwo mowy ),
– apatia,
– zobojętnienie,
– anhedonia,
– nieumiejętność znalezienia pracy i założenia rodziny,
– uboga mimika. Continue reading →