Arteterapia – terapia godna uwagi

ArteterapiaArteterapia – terapia godna uwagi

Arteterapia nazywana często terapią przez sztukę. Jest to forma komunikacji między pacjentem a terapeutą. Polega to na tworzeniu sztuki, przelewając emocje, troski, na kartkę papieru, na kawałek drewna, folii czy szkła. Pomysłów jest wiele, a dzięki pracy, którą wykona pacjent następuje analiza razem z terapeutą odkrywając przekaz zawarty w pracy i wspólnie je rozwijają i analizują.

Jednak może zanim przejdę do opisania, do kogo jest skierowana taka forma terapii i jakie niesie za sobą pozytywne skutki opisze w kilku zdaniach skąd się wywodzi i kto jest ojcem tej dziedziny.

Okres po II wojnie światowej to czas narodzin Arteterapii. W latach 40 XX wieku była potrzebna pomoc terapeutyczna w szpitalach. Wielu artystów w tamtym okresie zgłaszało się do pracy w ramach wolontariatu do takich placówek jak: szpitale, sanatoria, by służyć pomocą lekarzom w rehabilitowaniu pacjentów. Powstała w ten sposób nowa ścieżka terapeutyczna polegająca na tworzeniu przez pacjentów różnych form, dzieł, które następnie były omawiane, analizowane i interpretowane pod kątem ich znaczeń. Do powstania arteterapii przyczynili się także pionierzy psychoterapii opartej na teoriach Freuda i Junga, którzy podkreślali wielką siłę ekspresji dzieł sztuki i wyobraźni.

Autorem terminu Arteterapia oficjalnie, który został użyty w 1942 roku był Adrian Hill, nauczyciel sztuki i jako pierwszy zatrudniony w szpitalu jako arteterapeuta.

Powyższa dziedzina w krajach rozwiniętych jest stosowana względem osób niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. Sztuka może być tutaj wykorzystana zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych.  Arteterapię również stosuje się u osób wypalonych zawodowo czy osób szukających nowej ścieżki osobistego rozwoju.

Przykre jest, że nadal w Polsce, chociaż ta dziedzina jest znana od 70 lat XX wieku to nadal jest traktowana po macoszemu. W Polsce nie wykorzystujemy w pełni możliwości jej zastosowania. W innych krajach arteterapia obecnie ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywany jest przy tym cały wachlarz różnorodnych form twórczości. Może obejmować malarstwo, rzeźbiarstwo, fotografię lub film. W ramach terapii słowem mamy do czynienia z bajkoterapią, biblioterapią, terapią poprzez poezję i mity. W ramach arteterapii funkcjonuje również terapia dźwiękiem: muzykoterapia, choreoterapia, ale też terapia wykorzystująca dźwięki natury. Technikami arteterapii są również psychodrama i pantomima.

Podsumowując tę część warto zapamiętać, że podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

Czyli z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejęcie nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.