Choroby psychiczne dzieci i młodzieży

Choroby psychiczne kojarzone są przeważnie z osobami dorosłymi, którym życie dało w kość i którzy przechodzą załamanie nerwowe z powodu zbyt wielu poważnych, tragicznych doświadczeń życiowych. Niestety, na choroby psychiczne narażeni są nie tylko dorośli, ale również dzieci i młodzież. Jakie choroby psychiczne zagrażają młodzieży?

Jedną z najbardziej znanych chorób psychicznych, które wiążą się z dziećmi i młodzieżą, jest autyzm. Autyzm polega przede wszystkim na problemach z odczuwaniem emocji innych ludzi, stąd też szereg problemów związanych z kontaktami międzyludzkimi. Osoby chorujące na autyzm znane są z krytycznych i obraźliwych uwag, które wygłaszają bez uświadomienia sobie, że mogą kogoś urazić. Często dopuszczają się również zachowań powszechnie uznawanych za niestosowane. Jedną z częściej spotykanych wśród młodych osób chorób psychicznych jest schizofrenia. Najczęściej jest ona diagnozowana w okresie dojrzewania. Jej przyczyny są dość trudne do ustalenia.

Często choroba ta jest dziedziczona po jednym z rodziców, choć nie jest to regułą. Częstym zachowaniem związanym ze schizofrenią są nietypowe zachowania oraz urojenia, omamy słuchowe, a dodatkowo towarzyszą temu problemy związane z przeżywaniem i okazywaniem emocji. Czasem pierwszym sygnałem problemów związanych ze schizofrenią są stany bardziej kojarzone z depresją, jak apatia czy izolowanie się od znajomych. Leczenie schizofrenii często wymaga podawania leków psychotropowych lub pobytu w szpitalu. Inną choroba psychiczną, która może dotyczyć również młodych ludzi, jest psychoza depresyjna. Powodem tej choroby jest wyjątkowo silna depresja, która staje się powodem poważnych zaburzeń psychicznych. Młodzież dotknięta tą chorobą traci poczucie własnej wartości i nie widzi sensu życia. Psychoza taka może przybrać formę maniakalną. Psychoza jest bardzo groźną chorobą, może stanowić nawet zagrożenie dla życia chorego. Problemem związanym ze zdrowiem psychicznym bywa również nadmierna aktywność oraz problemy z kontrolowaniem zachowań agresywnych. Dziecko nadaktywne często jest podniecone i ma problemy ze skupieniem uwagi na jednej rzeczy. Niektórym z czasem mija, jednak są dzieci, u których nadmierna aktywność staje się przyczyną dalszych kłopotów. Często z nadmiarem aktywności łączą się bardziej niebezpieczne dla samego dziecka jak i jego otoczenia zachowania agresywne.