Lęki społeczne dotykają dziś naprawdę wielu ludzi. Odczuwają oni paniczne obawy, wynikające z konieczności wchodzenie w relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Tego typu skrajna nieśmiałość nazywana jest w medycynie psychologicznej fobią społeczną.

Zaburzenie lękowe tak właśnie nazywane polega na tym, że choremu towarzyszy najczęściej szereg niepokojących objawów. Skarży się ona na przyśpieszone bicie serca, zwiększone pocenie, drżący głos, czy też drżenie i sztywnienie mięśni. Dla osoby z fobią społeczną bardzo trudnym zadaniem pozostaje wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, a także załatwiani spraw urzędowych.

Prowadzona przez profesjonalnego psychologa psychoterapia, najczęściej okazuje się być jedynym skutecznym rozwiązaniem służącym wyjściu z tego zaburzenia. Psycholog w przypadku fobii społecznej najczęściej łączy metody behawioralne z treningiem poznawczym w celu zmiany negatywnym przekonań pacjenta na swój temat, a także występujących objawów lękowych. Terapia fobii społecznej często jest również łączona jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.