Poważna choroba: alkoholizm

Alkoholizm jest jednym z głównych nałogów, z którym borykają się polskie rodziny. W Polsce za jego główny powód uznaje się przede wszystkim wszechobecną biedę. Alkohol jest używką powszechną, bo łatwo dostępną. 

alkoholizm2Sięgają po niego coraz młodsze osoby, traktując go jako lek na zło tego świata. Spożywanie alkoholu niesie ze sobą negatywne skutki dla zdrowia, często nawet życia człowieka. Alkoholizm jest nałogiem przyczyniającym się do rozpadu rodziny. Większość współcześnie branych rozwodów dawanych jest z powodu nadużywania przez jedną z osób alkoholu. Alkohol ma zły wpływ na psychikę ludzką. człowiek nadużywający alkoholu nie jest sobą. Często po alkoholu bywa agresywny.

Alkoholik jest ciężarem dla rodziny, sprawia, że funkcjonuje ona w sposób nieprawidłowy, dysfunkcyjny. Coraz częściej słyszy się w mediach o negatywnych skutkach alkoholizmu, o tragediach do jakich pod jego wpływem dochodzi. Trzeba zrobić wszystko by uświadamiać młodych ludzi jakie skutki niesie ze sobą ten niewątpliwie bardzo szkodzący zarówno osobie pijącej jak i jej otoczeniu nałóg.